1-SEMİH POROY

2-HALİT KURTULMUŞ AYTOSLU

3-BİROL ÇÜN


4-AKDAĞ SAYDUT


5-HALİL İ. YILDIRIM


6-ASAF BUDAK


7-HÜSEYİN ALPARSLAN


8-NECATİ ABACI


9-KÜRŞAT COŞGUN


10-ORHAN KARARTI


11-RAMAZAN ÖZÇELİK


12-FERİT ÖNGÖREN


13-ASUMAN KÜÇÜKKANTARCILAR


14-CİHAN DEMİRCİ


15-ABDÜLKADİR DEMİRHİNDİ


16-ÖNDER VURGUN


17-APTÜLİKA


18-SEZER ODABAŞIOĞLU


19-MEHMET ALİ KAPTI


20-ERİCO JUNQUEİRA AYRES (BREZİLYA)
21-MEHMET SAİM BİLGE22-İLKER EKİCİ23-HİCHAM OUMAMES (FAS)

24-ETEM ÇALIŞKAN


25-TANER GÜVEN


26-OĞUZHAN KAYAN27-MÜNİF FEHİM
28-AHMET ÜMİT AKKOCA29-REFİK TİNİŞ30-SADIK ÖZTÜRK


31-MUAMMER KOTBAŞ


32-VAHİT AKÇA"ORHAN VELİ YÜZ YAŞINDA"
PORTRE KARİKATÜR SERGİMİZE
SONRADAN EKLENEN
PORTRELER...

33-LÜTFÜ ÇAKIN34-BURAK AKERDEM35- BÜLENT KARAKÖSEMizahhaber tarafından düzenlenmiş olan "Orhan Veli Yüz Yaşında" portre karikatür sergisinden bilgilendirme ve haber kaynaklı alıntılar blog ismi kullanılarak ve kaynak gösterilerek yapılabilir... 

M İ Z A H H A B E R  -  2 0 1 4 
mizahhaber.blogspot.com
mizahhaber@gmail.com 
“ORHAN VELİ YÜZ YAŞINDA” PORTRE KARİKATÜR SERGİSİ KATILIMCI SANATÇILARI:

(Blogtaki portre sırasıyla) Semih Poroy, Halit Kurtulmuş Aytoslu, Birol Çün, Akdağ Saydut, Halil İ. Yıldırım, Asaf Budak, Hüseyin Alparslan, Necati Abacı, Kürşat Coşgun, Orhan Karartı, Ramazan Özçelik, Ferit Öngören, Asuman Küçükkantarcılar, Cihan Demirci, Etem Çalışkan, Abdülkadir Demirhindi, Önder Vurgun, Aptülika, Sezer Odabaşıoğlu, Mehmet Ali Kaptı, Erico Junqueira Ayres, Mehmet Saim Bilge, İlker Ekici, Hicham Oumames, Taner Güven, Oğuzhan Kayan, Münif Fehim, Ahmet Ümit Akkoca, Refik Tiniş, Sadık Öztürk, Muammer Kotbaş, Vahit Akça, Lütfü Çakın, Burak Akardem, Bülent Karaköse…"ORHAN VELİ KANIK YÜZ YAŞINDA" PORTRE KARİKATÜR SERGİSİNİ, ONUN 100. YAŞ GÜNÜNDE; 13 NİSAN 2014 PAZAR GÜNÜ AÇTIK... (Portre: Halil İ. Yıldırım / Mizahhaber)


Sadece 36 yıl yaşayıp da şiirimizin kilometre taşlarından biri olmayı başarmış, sokaktaki adamın dilini şiirimize, en yalın şekliyle yerleştirmiş, şiirde ince bir mizahın, yalın bir dilin, yerginin ve ironinin büyük ustası olmuş, bir unutulmaz şairdir ORHAN VELİ KANIK...13 Nisan 1914 doğumlu Orhan Veli usta, 2014 yılında 100 yaşında... 1914 doğumlu Orhan Veli, henüz 36 yaşındayken 14 Kasım 1950'de çok erken bir yaşta dünyaya veda etmişti. Mizah duygusu çok yüksek bu usta şairin 100. yaşı anısına MİZAHHABER olarak bir "Orhan Veli Portre" sergisi düzenlemeye karar verdik. "ORHAN VELİ YÜZ YAŞINDA" portre karikatür sergisi için Mizahhaber bloğunun dışında özel bir blog düzenledik. 

orhanveliyuzyasinda.blogspot.com adresindeki bu blogta Orhan Veli usta anısına çizilmiş portrelerle karşınızdayız... 

Sergimizin duyurusu yerel ölçekli olarak "Türkçe" tanıtılmış olmasına rağmen internetin gücü sayesinde belli ki, başka dillere çevirenler de olmuş ki, portre sergimize Brezilya'dan, Fas'tan Orhan Veli portresi gönderen çizerler de oldu. Bosna Hersek'ten katılan çizer Sultanoviç'in yolladığı portre sadece fotoğraf üzerinde bir oynamadan ibaret olduğu için kullanamadık. Zira bu bir çizgi portre sergisidir. 

Sergimiz; 13 Nisan 2013 Pazar günü yapılan açılışında yola 32 portre ile çıkıyor... Bu 32 portre içinde yitirdiğimiz 3 çizerin de Orhan Veli portresi bulunuyor... Münif Fehim, Ferit Öngören ve sevgili Necati Abacı arkadaşımızın bize bıraktığı bu 3 portre de sergimize ayrı bir anlam kattı...Sergimizde; bu duyuru öncesinde çizilmiş 3 portre daha var ki, bunlar da; Semih Poroy, Aptülika (Aptülkadir Elçioğlu) ve Taner Güven arkadaşımıza ait. Sonuçta bu sergiye omuz veren 32 çizere çok teşekkür ediyor, 36 yıllık kısacık ömrüne, müthiş iz bırakan şiirler bırakan büyük usta Orhan Veli Kanık'ı 100. yaşgününde selamlıyoruz... 

"Orhan Veli Kanık Yüz Yaşında" portre karikatür sergimize, sonradan eklenenlerle birlikte katılan 35 sanatçı şöyle sıralanıyor: 

Semih Poroy, Halit Kurtulmuş Aytoslu, Birol Çün, Akdağ Saydut, Halil İ. Yıldırım, Asaf Budak, Hüseyin Alparslan, Necati Abacı, Kürşat Coşgun, Orhan Karartı, Ramazan Özçelik, Ferit Öngören, Asuman Küçükkantarcılar, Cihan Demirci, Etem Çalışkan, Abdülkadir Demirhindi, Önder Vurgun, Aptülika, Sezer Odabaşıoğlu, Mehmet Ali Kaptı, Erico Junqueira Ayres, Mehmet Saim Bilge, İlker Ekici, Hicham Oumames, Taner Güven, Oğuzhan Kayan, Münif Fehim, Ahmet Ümit Akkoca, Refik Tiniş, Sadık Öztürk, Muammer Kotbaş, Vahit Akça, Lütfü Çakın, Burak Akardem, Bülent Karaköse…


Şiiri çocuk yaşta sevmemde büyük payı olan bir ustadır Orhan Veli. Onun kısa, vurucu, zeka ışıltısı saçan şiirlerini okuyarak büyüdüm ve liseye adım attığım yıllarda onun tarzından yola çıkan yergi dolu şiirlerimi yayınlatmaya başladım dergilerde. 1985 yılında ilk yayınladığım kitap olan "Çıkışlar Arka Kapıdan" da onun tarzından ışık almış şiirlerin izlerini taşır. Şair kimliğimi öne çıkarmayıp mizah yazarı ve karikatürcü kimliklerimle yoluma devam eder gözüksem de şiirden hiç vazgeçmedim ve bugüne dek ikisi büyüklere, ikisi de çocuklara olmak üzere 4 şiir kitabı yayımladım. Şiirime başlangıç dönemlerinde yön vermiş ustalardan biri olan Orhan Veli'ye olan sevgimin bir bedeli olarak 100. yaşgününde bu portre sergisini düzenlemek istedim... Umarım zaman içinde yeni katılımlarla bu sergi daha da büyür, daha da gelişir ve gelecek istekler doğrultusunda sanal alemin dışındaki mekanlarda da sergilenme şansı bulur. Bunu tamamen sizlerin ilgisi belirleyecek... 

Ne demişti Orhan Veli usta: "Gün olur alır başımı giderim / Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda / Şu ada senin, bu ada benim / Yelkovan kuşlarının peşi sıra / Gün olur başıma kadar mavi / Gün olur başıma kadar güneş / Gün olur deli gibi... 

SERGİMİZİ ORHAN VELİ USTANIN 100. YAŞ GÜNÜNDE AÇIYORUZ, GÖZLERİMİZ KAPALI... 

Cihan Demirci-MİZAHHABER